Hòa chung trong không khí chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng ngày 24/03/2021 chi đoàn Mẫu giáo Ánh Dương ra quân thực hiện công trình chào mừng với mô hình " Cổng trường em an toàn giao thông"