Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 02 : 20
Năm 2023 : 178
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 193/HD-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ Công văn Hướng dẫn số 776/HD-LT ngày 7/9/2022 Hướng dẫn liên tịch của Phòng GD&ĐT và LĐLĐ thành phố Tam Kỳ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook