Nội quy - Chính sách
Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 02 : 20
Năm 2023 : 178
TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG THỰC HIỆN HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, sáng nay ngày 07/10/2022, cô và trò trường mẫu giáo Ánh Dương cùng tham gia các hoạt động với những trò chơi, trải nghiệm thiết thực và phù hợp với lứa tuổi mầm non. Không chỉ học từ sách, vở...học từ các trò chơi là những cách tốt nhất để cung cấp cho trẻ các kỹ ...
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 193/HD-UBND ngày 17/12/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ Công văn Hướng dẫn số 776/HD-LT ngày 7/9/2022 Hướng dẫn liên tịch của Phòng GD&ĐT và LĐLĐ thành phố Tam Kỳ về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, ...
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook